EU-Funded Projects — VEKOP

A VEKOP projekt adatai

Kedvezményezett neve: Starschema Kft

Projekt címe: Önkiszolgáló analitikus módszertan és interaktív elemző
üzleti intelligencia keretrendszer kidolgozása

Projekt kezdete: 2018.09.01.

Projekt fizikai befejezése: 2020.11.29.

Projekt azonosítószáma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00116

Szerződött összeg (Ft): 261 240 000

Támogatási intenzitás (%): 64,87

Szakmai tartalom

A projekt célja egy ún. „Önkiszolgáló analitikus módszertan és interaktív elemző üzleti intelligencia keretrendszer kidolgozása”, illetve prototípusának megalkotása. A projekt tartalma és célja a kutatási időszakban alapvetően nem változott, azonban az eredeti célokat elérő, illetve azokat meghaladó termék került időközben megfogalmazásra. A projekt felülvizsgált célja és szakmai tartalma alapján létrejövő rendszer, amely:

1. Naprakész mind az adatok, mind pedig az adatforrások szempontjából. Mind az új adatbázisok megjelenése, mind a már meglévők frissítését követően is tudnia kell működni.

2. Képes a szoftvert alkalmazó egész szervezet áttekintését lehetővé tevő funkciók betöltésére; egy szervezet információforrásait mérje fel; az adatokat és a meta adatokat az engedélyek birtokában automatikusan nyerje ki.

3. Az éppen vizsgált területhez kapcsolódó többletinformációt (adatot és/vagy megjelenítést) képes ajánlani a felhasználók részére: Pl. jogszabály változása esetén a pénzügyi kimutatáshoz a kapcsolódó jogszabályi környezet adatainak ajánlása. Automatizáltan tudjon riporttartalmakat és riportformátumokat ajánlani a felhasználó szokásait kategorizálva; automatizáltan keressen ajánlható adatforrásokat a felhasználó szokásaihoz igazodva.

4. Alkalmas új összefüggések felfedezésére különböző adatforrásból származó adatsorok alapján; felismeri a különböző adatbázisokban tárolt adatok átfedését; különálló, de tartalmukban átfedő adattáblák nem átfedő részei között is képes kapcsolat, összefüggés vizsgálatára.

5. A már meglévő adatok birtokában mindazokat a funkciókat el tudja látni, amelyeket egy ma használatos BI rendszer tud kínálni.

6. Legalább olyan gyorsasággal működik, mint a mai BI rendszerek, azzal együtt, hogy új funkciókat (pl.; ajánlások, redundancia vizsgálat, piaci trendek előrejelzése stb.) valósít meg. Az elvárt válaszidő: egy átlagosnak tekinthető 1 millió rekord/riport esetén az adatok kinyerésének és feldolgozásának ideje nem haladhatja meg a 30 másodpercet.

7. Mivel a rendszer több információforrást használ fel, képes arra, hogy a küllönböző forrásból származó adatok redundanciáját is megállapítsa. Ezen belül célunk, hogy százezer darab, átlagosan ~1 kB méretű rekord, azokon belüll pedig ~50-500 byte méretű adatok esetén is legfeljebb 10 másodperc alatt a rendszernek meg kell tudnia állapítani az egyes forrásból származó halmazok átfedését, az adatok azonosságának mértékét (pl. 80%).

EU-funded Projects